BEL ME TERUG OF BEL 088 - 2450000 | Contact
Referenties
MB_1.jpgHoogveld_1.jpgDura-vermeer.jpgDJI.jpgBAM.jpgAB.jpgEnexis.jpgLogo Ce-EsterVolvo fabriek Gent IngeniumLogo VDV InspectiesLogo Brandweer TwenteLogo PostNL IngeniumLogo Kaercher IngeniumLogo Spie IngeniumLogo AldiLogo Ministerie van DefensieLogo DamenLogo Deventer ZiekenhuisLogo MennensLogo KentechLogo DAF TrucksDe Keurexpert

Privacy statement Ingenium

Via dit Privacy Statement informeert Ingenium B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Ingenium B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke wordt hierna gezamenlijk aangeduid als “Ingenium”. Ingenium respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Ingenium verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij inschrijving voor een cursus, aanvraag van onze cursusbrochure, offerte, inschrijving voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, voorletters, adres, telefoonnummer, emailadres en overige contact-/factuurgegevens, gegevens met betrekking tot de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld, uw feedback over de cursus en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Ingenium persoonsgegevens in het kader van uw cursus, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Ingenium gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus;
 • voor de presentielijst, om te kunnen identificeren of de persoon, die de cursus bijwoont ook daadwerkelijk de persoon is, die is aangemeld voor de cursus;
 • om u of uw werkgever informatie te kunnen verstrekken over behaalde certificaten c.q. gevolgde cursus(sen);
 • het verzorgen van de door u gekozen cursus;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze nieuwsbrief of cursusbrochure toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op Ingeniumrustende wet- en regelgeving.

 

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere bedrijven binnen de Ingenium Group[1] om de planning en uitvoering van de verschillende cursussen op elkaar af te stemmen. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Ingenium informatie over uw aanwezigheid bij de cursus verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan het externe examenbureau (indien er bij een cursus een officieel examen van toepassing is, zijn wij verplicht vooraf de deelnemersgegevens te verstrekken aan het externe examenbureau o.a. voor VCA en VCA-VOL).  Ingenium zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Ingenium of indien Ingenium daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing 

Google AdWords - Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Ingeniumen andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

  

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Ingenium bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Ingenium mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt de uw persoonsgegevens opvragen via een persoonlijk verzoek tot Ingenium te richten door een e-mail te sturen naar info@deopleider.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Ingenium zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Ingenium de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Functionaris gegevensbescherming

Binnen Ingenium is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld om de werkwijze van Ingenium te waarborgen. Neem gerust contact op met Mevr. M.M. Boerkamp te bereiken via monique@ingeniumbedrijfsadvies.nlals u vragen heeft.

Wijzigingen

Ingenium kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 17-05-2018.


[1] Tot de Ingenium Group behoren in ieder geval Ingenium B.V., handelsnamen de Opleider en Ingenium Bedrijfsadvies en Meetwinkel B.V.